Bestbuy
Sem vložte podnadpis

Najlepší pomer ceny a kvality podľa hodnotenia zákazníkov  

História systému:

Hodnotenie pomeru ceny a kvality Best Buy Award sa ojavilo najmä v komunikácii Schwarz Gruppe (reťazce Lidl a Kaufland). Komunikácia oboch reťazcov pracuje s týmto ocenením cielene v snahe poukázať na vysokú kvalitu výrobkov, ktorých ceny sú na spodnej hranici trhového rozpätia. U nás sa využitie ocenenia začalo pred niekoľkými rokmi, história a tradícia systému sa nedá priamo z dostupných zdrojov zistiť. 

Rozšírenie a možnosť využitia:

Ak spotrebiteľ potrebuje presvedčiť sám seba o efektívnosti svojho kúpneho rozhodovanie značka Best Buy Award je vhodným racionálnym argumentom. V danom prípade získava garanciu, že nedostane predražený produkt, nezíska však informáciu, či si kúpil výborný produkt za priemernú cenu alebo "bežný" produkt za nízku cenu.

Kontakty a ďalšie informácie:

Prevádzkovateľ a riadenie systému:

ICERTIAS - International Certification Association GmbH

Zurich Švajčiarsko

https://www.icertias.com/

https://www.bestbuyaward.org/

internetové zdroje:

https://www.bestbuyaward.org/

Hodnotenie systému: 

5 bodov neodporúčané

Napriek faktu, že reťazce používajú striktne značku v subjektívnom a relatívnom vyjadrení (teda ako pomer cena/kvalita a väzbu na postoj spotrebiteľov) je treba povedať, že ide o čiastočne zavádzajúce hodnotenie. Hodnotenie totiž nie je výsledkom hodnotenia kvality produktov, ale vnímania kvality produktov. Komunikácia tohoto ocenenia totiž vytvára slučku, ktorá vedie k získaniu ocenenia v nasledujúcom období bez ohľadu na reálne hodnotenie kvality daných produktov. Ocenenie je totiž výsledkom kvantitatívneho prieskumu spokojnosti spotrebiteľa realizovaného v danej krajine a v hodnotení nie je žiadnym spôsobom zahrnuté hodnotenie produktov a ich kvality.
Kritéria hodnotenia:
Náročnosť 0 bodov
Hodnotenie produktov a ich kvalitatívnych parametrov nie je podľa dostupných informácií zahrnuté do hodnotenia. Pri skúmaní vnímania sa nesleduje, či ide o vnímanie na základe osobnej skúsenosti, porovnania rôznych výrobkov alebo o subjektívny postoj vytvorený na základe predchádzajúcej komunikácie.

Transparentnosť 1 bod

Firma so sídlom vo Švajčiarsku, ktorá hodnotenie realizuje zverejňuje údaje a nezavádza s ohľadom na charakter hodnotenia. Kvantitatívne charakteristiky realizovaného prieskumu ani záruky kvality však nie sú prezentované v dostatočnej podobe.

Nezávislosť 2 body

Môžeme predpokladať, že ide o nezávislé hodnotenie. Realizátor hodnotenia firma Icertias so sídlom v Zurichu má skôr všeobecný opis aktivít a úloh, pričom sa v referenciách odvoláva na spoluprácu s renovanými svetovými značkami výrobcov a obchodníkov.

Kontrola 0 bodov

Spôsob kontroly je spomenutý iba v používaní prísnych medzinárodných noriem (bez ich špecifikácie a teda bez možnosti overenia kontroly)

Dosah na cieľový trh 2 body

Systém pravdepodobne porovnáva vnímanie rôznych slovenských firiem v danej oblasti (najmä v maloobchode). Môžeme očakávať, že výsledky sú odrazom spotrebiteľského vnímania a teda do určitej miery aj ukazovateľom postojov spotrebiteľov ku kvalite produktov u jednotlivých subjektov.