Sem vložte podnadpis

Cenník reklamy

Vložte svoj text

Ponúkame možnosť umiestniť reklamu na naše stránky. 

Požiadavky na prevádzkovateľa stránky: 

- za reklamu sa platí sadzba pri návštevnosti vyššej ako 5 000 unikátnych návštev mesačne podľa meraní systému webnode.sk (vzhľadom na využívanie portálu ide o priame meranie návštevnosti. Návštevnosť sa v mesiaci november 2018 pohybovala  

- vyššie sadzby sa hradia 

           - pri návštevnosti konkrétnej stránky nad 1000 unikátnych návštev 

          - celkovej návštevnosti stránok nad 10 000 návštev mesačne

          - pri exkluzivite (teda umiestnenie iba reklamy jednej spoločnosti na stránke)  

Požiadavky na inzerenta: 

- musí mať v portfóliu výrobky a služby využívajúce posudzované hodnotenia 


Sadzby doplníme neskôr