Superbrands 
Sem vložte podnadpis

Systém hodnotí a oceňuje obchodné značky, ich postavenie na trhu a pozície značky.

História systému:

DLG e.V. - (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.) - Nemecká poľnohposdárska spoločnosť patrí medzi najstaršie organizácie podoného zamerania v Európe. v POSLEDNýCH ROKOCH ROZVINULI AKTIVITU AJ PREI

Rozšírenie a možnosť využitia:

S hodnotením DLG-prämiert sa môže spotrebiteľ u nás stretnúť najmä pri produktoch Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland). Určite nejde o výsledok komplexného hodnotenia kvality, napriek tomu ocenenie najmä zlatou medailou dáva jasnú predstavu o senzorických vlastnostiach produktu a ich vhodnosti pre nemeckého spotrebiteľa.

Kontakty a ďalšie informácie:

Prevádzkovateľ a riadenie systému:

DLG e.V. - (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.)
Zákonne zastúpenie 
Eschborner Landstraße 122, D-60489 Frankfurt
Telefon: +49(0)69/24 788-0
Fax: +49(0)69/24 788-110

E-Mail: info@dlg.org

Internet: 

www.dlg.org

Hodnotenie systému: 10 bodov odporúčané s výhradami

Napriek faktu, že ide o hodnotenie odbornej organizácie z náročného nemeckého trhu, ide iba o hodnotenie senzorických vlastností a súlad s chuťovými štandardami. O vlastnostiach, vďaka ktorým dokáže produkt dosiahnúť dobrý výsledok sa spotrebiteľ nedozvie.

Kritéria hodnotenia:

Náročnosť 2 bodov

Hodnotenie sa zameriava primárne na senzorické hodnotenie potravinárskych produktov. Nemecké združenie ročne realizuje relatívne veľké množstvo hodnotení v rôznych kategóriách produktov, pričom podľa deklarovaných údajov ocenenie získa iba medzi 5-20% posudzovaných produktov v závislosti od kategórie produktov.

Transparentnosť 3 bod

Transparentnosť hodnotenia je na vysokej úrovni. Na internetovej stránke sú stanovené vopred termíny hodnotenia, partneri zodpovední za hodnotenie v jednotlivých kategóriách, taktiež aj metodické postupy a kritéria hodnotenia.

Nezávislosť 2 body

Organizácia, ktorá realizuje testovanie má pomerné silné postavenie nakoľko zastupuje záujmy poľnohospodárov a výrobcov potravín. Zverejnené sú iba pozitívne výsledky hodnotenia (teda ocenené výrobky) , aby sa zabránilo negatívnej reklame výrobcu a teda vzniku tlaku na "dobrý" výsledok.

Kontrola 2 bod

Organizácia má vnútorné procesy kontroly a kontrolného procesu a realizuje sa na základe overiteľných postupov, napriek tomu hodnotenie predovšetkým subjektívnych charakteristík zvyšuje zložitosť vonkajšej kontroly.

Dosah na cieľový trh 1 bod

V danom prípade ide predovšetkým o senzorické hodnotenie daného produktu realizované v nemeckom prostredí. Kritériom hodnotenia je podobnosť chuti s predstavami nemeckých spotrebiteľov. Aj preto je dosah pri hodnotení produktov neznámych na nemeckom trhu (napr. bryndza, salám Vysočina a podobne) skôr nižšia.