Hodnotenia systémov posudzovania zhody 
Sem vložte podnadpis

Jedným z cieľov tejto stránky je vytvoriť klasifikáciu a delenie hodnotených značiek podľa vplyvu na spotrebiteľské hodnotenie

Hodnotenia podľa zamerania 

Hodnotenia podľa výsledkov 

rôzne značky podľa výsledkov nášho expertného hodnotenia 

Veľmi odporúčané 

15-14 bodov

Odporúčané 

13-11 bodov 

Odporúčané s výhradami

10- 8 bodov

Neodporúčané

7-4 body 

Hodnotenia podľa komodít 

Hodnotenie potravín 

Hodnotenie nepotravinárskych tovarov 

Hodnotenie špecifických komodít 

Univerzálne hodnotenie produktov 

Hodnotenia v starej verzii stránky 

Kliknite sem a začnite písať. Vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit.