QuaMar 
Sem vložte podnadpis

QUAlita v MARketingu 

 Študentský odborný seminár 

Ako možnosti využitia označovania, posudzovania zhody, certifikácie môžu využiť obchodníci a marketéri aby dosiahli vnímanie kvalitného produktu bez rizika zneužitia? 

Odborný seminár realizovaný na pôde Obchodnej fakulty EU v Bratislave prezentuje niektoré existujúce systémy a to čo prinášajú spotrebiteľom, výrobcov či obchodníkom. 

Termín: 14.12.2017 (štvrtok) 

Čas: 11.00 - 13.00 

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Program: 

Program

V rámci odborného programu budú prezentované nasledujúce spôsoby a kritéria hodnotenia 

Forest Stewardship Council (FSC) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá poskytuje ľuďom s rôznymi záujmami priestor, aby diskutovali a riešili problémy lesného hospodárstva vo svete.

FSC vytvorila medzinárodne uznávaný systém certifikácie lesov (10 princípov a 56 kritérií), ktorý umožňuje identifikovať environmentálne vhodné, sociálne prínosné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov.