Superbrands 
Sem vložte podnadpis

Systém hodnotí a oceňuje obchodné značky, ich postavenie na trhu a pozície značky.

História systému:

Medzinárodný systém hodnotenie značiek Superbrands sa realizuje v takmer 100 krajinách sveta. Na Slovensku bol prvýkrát uvedený v roku 2012 ako v 88 krajine sveta. Slovenská stránka slovaksuperbrands.com sa odvoláva ako na materskú stránku superbrands.uk.com, podľa ktorej hodnotenie vzniklo vo Veľkej Bribánii v roku 1995.

Hodnotenie nemá ambície deklarovať kvalitu produktov. V poslednom období sa však môžeme opakovane stretnúť s použitíém loga na obale nositeľov značky. Aj niektoré iné spôsoby využitia hodnotenia evokujú dojem, že ide o hodnotenie produktov a nie značiek.

Rozšírenie a možnosť využitia:


Kontakty a ďalšie informácie:

Prevádzkovateľ a riadenie systému:

Superbrands Slovakia 

Head Office: Superbrands Slovakia/CEHamburgerstrasse 8/4A-1050 Vienna, Austria

Korešpondenčná adresa: Pri Starej Prachárni 5 831 04 Bratislava Slovakia  

Internetová adresa:  https://www.slovaksuperbrands.com/

Hodnotenie systému: 7 bodov neodporúčané

Systém formálne nedeklaruje snahu prezentovať kvalitu produktov, na druhej strane príjmy z predaja komerčného použitia hodnotenia pravdepodobne tvoria rozhodujúci zdroj financovania systému. Rastúci konkurenčný trh však priviedol niektoré ocenené firmy využiť hodnotenie komerčne.

Kritéria hodnotenia:

Náročnosť 0 bodov

Hodnotenie nie je zamerané na hodnotenie produktov a ich kvality a preto nie sú stanovené kvalitatívne kritériá na produkty.

Transparentnosť 2 body

Systém využíva expertné hodnotenie. Zloženie komisie expertov je verejne dostupné a reprezentuje rôzne oblasti posudzovanej aktivity. Postupy rozhodovania sú naznačené a vychádzajú z overených systémov expertného hofnotenia.

Nezávislosť 2 body

Komisia, ktorá hodnotí jednotlivé značky, je zložená zo zástupcov širokého spektra odbornej verejnosti (novinári, marketingové a reklamné agentúry, akademická obec, vzdelávacie organizácie a pod.). Podľa delklarovaných údajov výber hodnotených značiek vychádza z empirických skúsenosti členov komisie. Pred samotným získaním ocenenia neexistujú žiadne formálne finančné vzťahy. Podľa toho sa dá predpokladať, že finančné väzby vznikajú až pri snahe komerčne využiť získané ocenenie.

Kontrola 1 bod

Systém nedeklaruje žiadne formálne podoby kontroly.. Pretože však ide o hodnotenie jednorázové a určené pre vedúce značky, môžeme predpokladať, že snaha zneužiťč označenie a riskovať škandál vo verejnosti bude pomerne malý.

Dosah na cieľový trh 2 body

Ak patríte k ľuďom, ktorí dôverujú svetovým značkám a vychádzajú z toho, že veľké značky si nemôžu dovoliť negatívnu komunikáciu v dôsledku nízkej kvality a škandálov, hodnotenie a ocenenie výrobcu je pre vás vhodným indikátorom pre výber produktu. Na druhej strane princípy hodnotenia skôr obmedzujú prístup malých, lokálne a regionálne oriientovaných podnikateľských subjektov.